Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturach Rejonowych

PO V WO 111.87.2017                                          Kraków, dnia 25 sierpnia 2017 roku                             

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy
w Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Krakowie

 

Komisja konkursowa zawiadamia, że do przyjęcia na staż urzędniczy wynikający   
z wolnych etatów w Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej
w Krakowie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

1. Pietroń – Zdebska Dominika

2. Hotowy Ewelina

Komisja konkursowa, na podstawie art. 3 b ust. 5 Ustawy z dnia  18 grudnia 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 246)
o pracownikach sądów i prokuratury ustala listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób,

rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z  osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

         Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia

ostatniego konkursu.

Lista rezerwowa aktualna jest w stosunku do wszystkich prokuratur  okręgu krakowskiego.

  

Na listę rezerwową zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

1. Kowalczyk Dorota

2. Boho Małgorzata

2. Kociołek Agnieszka

3. Martiuk Agnieszka

4. Hojoł Sylwia

5. Kubik Monika

6. Massalska Karolina

6. Zemuła-Lorek Dominika

7. Kałuża Aleksandra

7. Migduła Agata

7. Szamot Karina

7. Styrna Aleksandra

8. Bolek Joanna

8. Szafran Katarzyna

9. Bartyzel-Martyna Monika

10. Budzioch Klaudia

10. Gawlik Natalia

10.Kozińska Magdalena

10. Kręcioch Anna

10. Panek Bogusława

10. Pilipowicz Karolina

10. Powroźnik Katarzyna

Zatrudnienie kandydatów na ewentualne pojawiające się wolne etaty będzie następować w kolejności – jak na liście rezerwowej.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

       Maria Zębala

Aktualności