Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie o zmianie treści ogłoszenia

PO I 110.46.2016                                                                   Kraków, dnia 17 maja 2016 roku

 

 

           

 

                                                      O g ł o s z e n i e 

                                     Prokuratura Okręgowego w Krakowie

o zmianie treści ogłoszenia z dnia  8 kwietnia 2016 rokuw sprawie konkursu na staż urzędniczy

 

 

Prokurator Okręgowy w Krakowie informuje, iż w treści ogłoszenia z dnia 8 kwietnia 2016 roku o  konkursie  na staż urzędniczy w Prokuraturach Rejonowych na terenie Miasta Krakowa oraz Prokuraturach Rejonowych znajdujących się na obszarze właściwości należącym do Prokuratury Okręgowej mających siedzibę poza terenem Miasta Krakowa, ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zmianie ulega termin przeprowadzenia konkursu i zostaje on przedłużony do dnia 30 czerwca 2016 roku.

 

 

 

                                                                    Rafał Babiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

          

 

 

 

 

Aktualności